ข่าวและประกาศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรีจัดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561