ประกาศสำคัญ ต้องอ่าน

ประกาศวันสอบคู่มือการสอบ

  ชมคลิป คู่มือการสอบโดยละเอียด คลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ขณะนี้ได้ปิดระบบของผู้ที่ยังไม่ได้ชำระค่าเทอมแล้ว

ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบ แนบตารางการเงินที่อัพเดทแล้ว ล่าสุด เท่านั้น
ยื่นเรื่องจบการศึกษา

1. การยื่นจบครั้งนี้ หมายถึง ผู้ที่เรียนจนครบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

(ไม่ได้หมายถึงนักศึกษา รหัส 65 ที่เพิ่งเข้าเรียน)

2. ผู้ที่ยื่นจบการศึกษาได้ จะต้องชำระค่าเทอม ครบทั้งหมดแล้วเท่านั้น (ไม่มีกรณียกเว้น)

3. นักศึกษาจะต้องมาดำเนินการยื่นจบด้วยตนเอง ที่สถาบันการศึกษาทางไกล

คำอธิบายการยื่นจบ 1/2565 โดยละเอียด คลิก


รู้ก่อนเรียนทางไกล

คู่มือการเรียนทางไกล
ช่องทางติดต่อ

  คำถาม ถามบ่อย โปรดอ่านก่อน  คลิก

ติดตามเกรด รับหนังสือ ฝึกงาน

ช่องทางเดียว ที่นี่เท่านั้น


STEP 1

STEP 2

 
 
  เข้ากลุ่มไลน์     

กลุ่ม    60-64   คลิก 
กลุ่ม    65         คลิก

เข้าไลน์ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นรหัสนักศึกษาแล้วรอการอนุมัติ