คู่มือการเรียนทางไกล คลิก


คำถามถามทุกวัน 

1. เกรดไม่ออก หรือติด I ทำไง 

2. รับหนังสือต้องทำอย่างไร

3. ลงทะเบียนเรียนอย่างไร

4. รายวิชาในทะเบียนขึ้นไม่ครบ 

5. มีตารางสอนเรียนไหม

6. เรียนกี่ปีจบ

7. จ่ายค่าเทอมที่ไหน

8. ทำแบบฝึกหัดไม่ทันเวลา

9. เรียนขาดๆ หายๆ

10. ฝึกงานทำอย่างไร

คลิก เพื่ออ่านทุกคำตอบ
2. ผู้ที่ยังไม่มาสอบ 2/2565 และ 3/2565  คลิ
3. การยื่นจบการศึกษา คลิก
4. แจ้งขอกู้เพิ่มเพื่อลดค่าส่วนต่าง คลิก

 


ติดตามเกรด รับหนังสือ ฝึกงาน

ช่องทางเดียว ที่นี่เท่านั้น


STEP 1

STEP 2

 
 
แจ้งสถานะกลับ 

 
นักศึกษาที่กู้เพิ่มรายวิชาจะขึ้น ในวันที่ 15 มิ.ย. 66

เนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการอย่างละเอียด 

หมายเหตุ หากรายวิชาใดที่ได้ทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เทอมก่อน ไม่ต้องทำอีก