รู้ก่อนเรียนทางไกล

คู่มือการเรียนทางไกล คลิกการจัดส่งหนังสือ

เนื่องจากทางสถาบันมีความประสงค์จะส่งหนังสือให้ครบถ้วนอย่างเร่งด่วนที่สุด 

แต่หลักฐานที่ส่งมายังไม่ถูกต้อง นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ หากยังไม่ได้รับหนังสือ

ให้เร่งส่งหลักฐานการขอรับหนังสือเพิ่มเติมอีกครั้ง ที่ LINK ขอรับหนังสือ หน้าระบบการเรียน ตามรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ที่กู้กองทุน จะต้องส่งสัญญาเงินกู้ที่มีชื่อตนเองและภาคการศึกษา (ไม่ใช่บัตรนักศึกษา)

2. ผู้ที่ชำระค่าเทอมเอง จะต้องชำระค่าเทอมให้เป็นปัจจุบัน และส่งตารางการชำระค่าเทอม ที่ได้จากฝ่ายการเงิน (ไม่ใช่ใบเสร็จ)


รายชื่อผู้ที่ยังแนบหลักฐานไม่ถูกต้อง คลิก


ติดต่อฝ่ายการเงินเพื่อขอตารางการเงิน LINE ID: npb5929f

ติดต่อทางไกล เพื่อสอบถามเพิ่มเติม LINE ID: @btude


นักศึกษาทางไกลทุกคน

ต้องเข้ากลุ่มไลน์ 


กลุ่ม    60-64   คลิก 
กลุ่ม    65         คลิก

เข้าไลน์ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นรหัสนักศึกษาแล้วรอการอนุมัติ

(เป็นไลน์ทางการ พิมพ์ข้อความด้วยความรอบคอบ)

ดาวน์โหลดคำร้อง คลิก

กรอกข้อมูล และส่งใบคำร้อง คลิก

** (สถาบันจะทำการจัดตารางเรียน ตามรายละเอียดที่ส่งมา) **ช่องทางติดต่อ

  คำถาม ถามบ่อย โปรดอ่านก่อน  คลิก

ติดตามเกรด รับหนังสือ ฝึกงาน

ช่องทางเดียว ที่นี่เท่านั้น

(ติดตามเกรด 1/2565 เริ่มวันที่ 4 พ.ย. 2565)


STEP 1

STEP 2

 
 
  


2/2565