คู่มือการเรียนทางไกล คลิกติดต่อขอภาพถ่ายคู่ท่านอธิการบดี  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  
ได้แล้วที่นี่ คลิกคำถามถามทุกวัน 

1. เกรดไม่ออก หรือติด I ทำไง 

2. รับหนังสือต้องทำอย่างไร

3. ลงทะเบียนเรียนอย่างไร

4. รายวิชาในทะเบียนขึ้นไม่ครบ 

5. มีตารางสอนเรียนไหม

6. เรียนกี่ปีจบ

7. จ่ายค่าเทอมที่ไหน

8. ทำแบบฝึกหัดไม่ทันเวลา

9. เรียนขาดๆ หายๆ

10. ฝึกงานทำอย่างไร

คลิก เพื่ออ่านทุกคำตอบ


ประกาศสถาบันการศึกษาทางไกล 

1. กำหนดการ การเรียน SUMMER คลิก
2. ผู้ที่ยังไม่มาสอบ 2/2565 คลิก
3. ทำแบบฝึกหัดรอบล่าช้า คลิก
4. การยื่นจบการศึกษา คลิก
5. แจ้งปัญหาการลงรายวิชาในระบบ คลิก
6. แจ้งขอกู้เพิ่มเพื่อลดค่าส่วนต่าง คลิก


ติดตามเกรด รับหนังสือ ฝึกงาน

ช่องทางเดียว ที่นี่เท่านั้น


STEP 1

STEP 2