รู้ก่อนเรียนทางไกล

คู่มือการเรียนทางไกล คลิกหมายเหตุ: นักศึกษาที่กู้ยืม ไม่ต้องใช้บัตรสอบเนื่องจากทางกองทุนจะอัพเดทรายชื่อส่งให้กับสถาบันฯ

ลงทะเบียนเลือกวันสอบ คลิก 

เช็คจำนวนที่นั่งสอบ คลิก

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่เซ็นสัญญาเงินกู้ 
ติดต่อกองทุน @180ftwvh ด่วนที่สุด คลิก
รายชื่อผู้ที่ยังแนบหลักฐานไม่ถูกต้อง คลิกนักศึกษาทางไกลทุกคน

ต้องเข้ากลุ่มไลน์ 


กลุ่ม    60-64   คลิก 
กลุ่ม    65         คลิก

เข้าไลน์ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นรหัสนักศึกษาแล้วรอการอนุมัติ

(เป็นไลน์ทางการ พิมพ์ข้อความด้วยความรอบคอบ)

ดาวน์โหลดคำร้อง คลิก

กรอกข้อมูล และส่งใบคำร้อง คลิก

** (สถาบันจะทำการจัดตารางเรียน ตามรายละเอียดที่ส่งมา) **ช่องทางติดต่อ

  คำถาม ถามบ่อย โปรดอ่านก่อน  คลิก

ติดตามเกรด รับหนังสือ ฝึกงาน

ช่องทางเดียว ที่นี่เท่านั้น


STEP 1

STEP 2

 
 
  


2/2565