รวจสอบผลการลงทะเบียนสอบ

  ติดตามเกรด (เกรดออกไม่ครบ) 

  UPDATE รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรับกิจกรรมเสริม (สอบได้คะแนนน้อย) 

  UPDATE รายชื่อนักศึกษาฝนรหัสนักศึกษาผิด

  แจ้งขอรับกิจกรรมเสริม ติดต่อหน่วยงานดูแลส่วนต่างๆ


คู่มือการเรียนทางไกล คลิก


คำถามถามทุกวัน 

1. เกรดไม่ออก หรือติด I ทำไง 

2. รับหนังสือต้องทำอย่างไร

3. ลงทะเบียนเรียนอย่างไร

4. รายวิชาในทะเบียนขึ้นไม่ครบ 

5. มีตารางสอนเรียนไหม

6. เรียนกี่ปีจบ

7. จ่ายค่าเทอมที่ไหน

8. ทำแบบฝึกหัดไม่ทันเวลา

9. เรียนขาดๆ หายๆ

10. ฝึกงานทำอย่างไร

คลิก เพื่ออ่านทุกคำตอบ
1. ผู้ที่ยังไม่มาสอบ 2/2565 และ 3/2565  คลิ
2. การยื่นจบการศึกษา คลิก
3. แจ้งขอกู้เพิ่มเพื่อลดค่าส่วนต่าง คลิก

 


ติดตามเกรด รับหนังสือ ฝึกงาน

ช่องทางเดียว ที่นี่เท่านั้น