รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รหัส 67 คลิก
 

แนบวุฒิเดิม 

รับหนังสือ 

ฝึกงาน

ช่องทางเดียว ที่นี่เท่านั้น


ช่วงนี้การขนส่งล่าช้า
เพื่อความรวดเร็ว
นักศึกษาสามารถมารับหนังสือเอง
หรือส่งตัวแทนมารับที่สถาบันทางไกล
ตึก 15 ชั้น 2 ได้ทันทีทุกวัน

028006800 ต่อ 2121

 

 

 

** แจ้งขอกู้เพิ่มเพื่อลดค่าส่วนต่าง คลิก **


 คู่มือการเรียนทางไกล คลิก