กำหนดการ การเรียน SUMMER

กำหนดการ การเรียน SUMMER

20 มีนาคม 2566    เปิดภาคการศึกษา

22 พฤษภาคม 2566  ปิดระบบการทำงาน

26-28 พฤษภาคม 2566  สอบภาคการศึกษา 3/2565 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 21 March 2023, 1:28PM