ยังไม่สอบปลายภาค 2/2565 และ 3/2565

ผู้ที่ยังไม่สอบในภาคการศึกษา 2/2565 และ 3/2565 ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ติดต่อขอรับบัตรเข้าห้องสอบที่การเงิน

2. มาที่อาคาร 15 ชั้น 2 เพื่อยื่นคำร้องขอสอบล่าช้า (มาได้เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น)

3. รอผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกลพิจารณาเป็นรายบุคคล

4. เข้าอบรมก่อนสอบ 2 ชั่วโมง โดยประมาณ

4. รอรับข้อสอบ

5. ทำการสอบให้เรียบร้อยก่อนเวลา 17.00 น.

6. ให้รีบมาดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะอาจมีค่าปรับกรณีล่าช้า

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Monday, 5 June 2023, 10:45AM