แจ้งปัญหาให้ทางไกลแก้ไข

สวัสดีนักศึกษาครับ 

ทางสถาบันได้จัดระเบียบการแก้ปัญหาเร่งด่วน ให้กับนักศึกษา

หากนักศึกษาพบปัญหาดังนี้ และยังไม่ได้รับการแก้ไข

ให้กรอกข้อมูลได้เลย เช่น

1.รายวิชาที่สอบไปแล้ว เรียนไปแล้ว ไม่ขึ้นในระบบทะเบียน หรือขึ้นไม่ตรง

2. ตามเกรดเป็นเวลานาน กรอกติดตามแล้วไม่ออก

3. ขอตารางการเรียนกี่ปีจบ เรียนอะไรบ้าง

4. ติดตามเรื่องกู้เพิ่ม 2.0 2.5 3.5  กรอกเอกสารหน้าระบบไปนานแล้ว

5. รายวิชาไม่ขึ้นในระบบการเรียน

กรอกข้อมูลคลิก    https://forms.gle/9Fbn7TYrTwdqCBuj7

สำหรับนักศึกษาใหม่ที่วุฒิเดิมเป็น ปวส. หลังจากส่งเอกสารที่หน้าเวปเรียน BTUDE แล้ว

ทางสถาบันกำลังดำเนินการเทียบโอนรายวิชาเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและไม่เกิดความซ้ำซ้อน

ให้รอรายวิชาขึ้นที่หน้าระบบเรียน 6-7 ตัว ภายใน 1-2 วันนี้ จึงเริ่มทำงานในระบบครับแก้ไขครั้งสุดท้าย: Thursday, 8 June 2023, 9:50PM