การยื่นจบการศึกษา

รายละเอียดการยื่นจบ 1/65

1. การยื่นจบครั้งนี้ หมายถึง ผู้ที่เรียนจนครบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว (ไม่ได้หมายถึงนักศึกษา รหัส 65 ที่เพิ่งเข้าเรียน)

2. ผู้ที่ยื่นจบการศึกษาได้ จะต้องชำระค่าเทอม ครบทั้งหมดแล้วเท่านั้น (ไม่มีกรณียกเว้น)

3. นักศึกษาจะต้องมาดำเนินการยื่นจบด้วยตนเอง ที่สถาบันการศึกษาทางไกล

4. สามารถมายื่นจบการศึกษาได้ โดยไม่ต้องรอเกรดเทอมสุดท้าย แต่ต้องดำเนินการทำงานและสอบในระบบให้ครบถ้วน เรียบร้อย

(หากพบว่าทำงานและสอบไม่ครบ ขอให้เลื่อนไปสำเร็จการศึกษาในรอบถัดไป)

5. รับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกัน ช่วงเดือน สิงหาคม  2566 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้จัดงาน)


แก้ไขครั้งสุดท้าย: Monday, 20 March 2023, 1:44PM