คู่มือการเรียนโดยละเอียด และคำถาม ถามบ่อย

คำถามถามบ่อย และคำตอบ มี UPDATE ตลอดเวลา


การสอบล่าช้า

กรณีนักศึกษาที่ไม่ได้มาสอบตามเวลา ให้มาติดต่อสอบที่สถาบันการศึกษาทางไกล
(เข้ามาที่มหาวิทยาลัย สนามฟุตบอลที่ 2  จะมองเห็นอาคารสถาบันการศึกษาทางไกลอาคารทางซ้าย ให้ขึ้นมาติดต่อที่ ชั้น 2) 
เฉพาะวันอาทิตย์เวลา 10.00 น. 
มีค่าปรับการสอบล่าช้า รายวิชาละ 200 บาท


ยื่นจบอย่างไร

ให้นักศึกษาที่มีเกรดครบ หรือเหลือไม่เกิน 4 ตัว มายื่นจบที่สถาบันการศึกษาทางไกล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อบังคับสถาบันการศึกษาทางไกล

นักศึกษาที่เรียนกับสถาบันการศึกษาทางไกล จะต้องเป็นผู้ที่ทำแบบฝึกหัดเอง 

และเป็นผู้เข้าสอบด้วยตนเองโดยไม่มีกรณียกเว้น หากตรวจพบการทุจริตทางสถาบันจะดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยทันที


สถาบันการศึกษาทางไกลติดต่อตรงไหน

เข้ามาที่มหาวิทยาลัย สนามฟุตบอลที่ 2  จะมองเห็นอาคารสถาบันการศึกษาทางไกลอาคารทางซ้าย ให้ขึ้นมาติดต่อที่ ชั้น 2 


ทำไมเกรดไม่ออก หรือ ติด I ต้องทำอย่างไร

เกรดไม่ออก สามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

ทำแบบฝึกหัดไม่ครบ ไม่ได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ไม่ได้สอบปลายภาค

ให้นักศึกษากรอกติดตามเกรดไว้ที่หน้าระบบการเรียน และดูผลการตอบกลับที่หน้าระบบการเรียน BTUDE

หรือโทรสายด่วนติดตามเกรด 0970159830 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

เกรด I หมายถึง กำลังรอข้อมูล  ไม่ได้หมายถึงคะแนนตก  

เมื่อครบกำหนด 1 เดือน ให้รอกรอกติดตามเกรดหน้าระบบ

( ถ้าผลคะแนนยังไม่ชัดเจน เขาจะให้ I ไว้ก่อน เพราะป้องกันระบบขึ้นเป็น F  

ผล I สามารถเปลี่ยนเป็น A B และ C ตามผลคะแนนจริงที่ได้รับ)


รับหนังสือต้องทำอย่างไร

สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางเท่านั้น

1. กรอกขอรับที่หน้าระบบการเรียน BTUDE

ผู้กู้ให้แนบเอกสารสัญญาเงินกู้ (สีม่วง)  

ผู้ชำระเอง มียอดชำระเทอมใหม่ ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท แนบตารางการเงินมาด้วย 

(ติดต่อขอรับตารางการเงินได้ที่ LINE ID : npb5323f)

2. เข้ามารับด้วยตนเอง หรือฝากตัวแทนมารับที่สถาบันการศึกษาทางไกล


ลงทะเบียนเรียนอย่างไร

ให้เจ้าหน้าที่ทางไกลเป็นผู้ลงทะเบียนให้ทุกเทอม ตอนนี้นักศึกษาทางไกลไม่ต้องลงทะเบียนเอง


รายวิชาในทะเบียนขึ้นไม่ครบ 

กรอกติดตามเกรดไว้ เดี๋ยวรายวิชาจะขึ้นเอง และดูผลการตอบกลับที่หน้าระบบการเรียน BTUDE


มีตารางสอนการเรียนไหม

เรียนทางไกล ให้เรียนตามรายวิชาที่ขึ้นในระบบ

เพราะไม่ต้องเปิดกล้องในเวลาเรียน


เรียนกี่ปีจบ

นักศึกษาวุฒิเดิม ม.6/ปวช. เวลาเรียน 3 ปี

นักศึกษาวุฒิเดิม ปวส./ปริญญาตรี ใบที่ 2 เวลา เรียน 2 ปี

เพื่อความถูกต้อง ให้นักศึกษาเรียนตามรายวิชาที่เจ้าหน้าที่ทางไกลเป็นผู้ดำเนินการลงระบบใว้ให้


จ่ายค่าเทอมที่ไหน

เลขที่บัญชีสำหรับโอนค่าเทอม 047-8-00001-1 ธนาคารกรุงเทพ

หมายเหตุ : หากมีการโอนเข้าบัญชีอื่น ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี


ทำแบบฝึกหัดไม่ทันเวลา

ติดตามประกาศหน้าระบบเพื่อลงทะเบียนขอเปิดระบบล่าช้า ทางออนไลน์ได้

กรณีที่ขาดหายการเรียนเป็นเวลานาน 


เรียนขาดๆ หายๆ

เข้ามาติดต่อเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่สถาบันการศึกษาทางไกลเพื่อยืนยันตัวตน


ฝึกงานทำอย่างไร

นักศึกษาที่มีงานประจำให้ส่งใบรับรองการทำงาน (แนบลิงก์ที่หน้าระบบ BTUDE)

นักศึกษาที่ไม่มีงานประจำให้ทำรายงาน ตัวอย่างอยู่ในรายวิชา (แนบลิงก์ที่หน้าระบบ BTUDE)


เทียบโอนทำอย่างไร ผลเทียบโอนทำไม ไม่ขึ้น

นศ.ต้องแนบวุฒิเดิม วุฒิ ปวส. หน้าระบบการเรียนตรงป้ายที่เขียนว่าวุฒิเดิม (ต้องส่งที่นี่เท่านั้น)
รายวิชาจะถูกปรับตามที่เทียบโอนได้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการแนบวุฒิ 1 อาทิตย์แก้ไขครั้งสุดท้าย: Sunday, 10 March 2024, 9:14AM