คู่มือการเรียนโดยละเอียด และคำถาม ถามบ่อย

คำถามถามทุกวัน

1. ทำไมเกรดไม่ออก หรือ ติด I

1.1 เกรดไม่ออก สามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

ทำแบบฝึกหัดไม่ครบ ไม่ได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ไม่ได้สอบปลายภาค

ให้นักศึกษากรอกติดตามเกรดไว้ที่หน้าระบบการเรียน และดูผลการตอบกลับที่หน้าระบบการเรียน BTUDE

1.2 เกรด I หมายถึง กำลังรอข้อมูล  ไม่ได้หมายถึงคะแนนตก  

เมื่อครบกำหนด 1 เดือน ให้รอกรอกติดตามเกรดหน้าระบบ

( ถ้าผลคะแนนยังไม่ชัดเจน เขาจะให้ I ไว้ก่อน เพราะป้องกันระบบขึ้นเป็น F  

ผล I สามารถเปลี่ยนเป็น A B และ C ตามผลคะแนนจริงที่ได้รับครับ)

2. รับหนังสือต้องทำอย่างไร

ให้กรอกขอรับที่หน้าระบบการเรียน BTUDE

2.1 ผู้กู้ให้แนบเอกสารสัญญาเงินกู้ (สีม่วง)  

2.2 ผู้ชำระเอง มียอดชำระเทอมใหม่ ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท แนบตารางการเงินมาด้วย 

(ติดต่อขอรับตารางการเงินได้ที่ LINE ID : npb5323f)

3. ลงทะเบียนเรียนอย่างไร

ให้เจ้าหน้าที่ทางไกลเป็นผู้ลงทะเบียนให้ทุกเทอม

4. รายวิชาในทะเบียนขึ้นไม่ครบ 

กรอกติดตามเกรดไว้ เดี๋ยวรายวิชาจะขึ้นเอง และดูผลการตอบกลับที่หน้าระบบการเรียน BTUDE

5. มีตารางสอนการเรียนไหม

เรียนทางไกล ให้เรียนตามรายวิชาที่ขึ้นในระบบ

เพราะไม่ต้องเปิดกล้องในเวลาเรียน

6. เรียนกี่ปีจบ

นักศึกษาวุฒิเดิม ม.6/ปวช. เวลาเรียน 3 ปี

นักศึกษาวุฒิเดิม ปวส./ปริญญาตรี ใบที่ 2 เวลา เรียน 2 ปี

เพื่อความถูกต้อง ให้นักศึกษาเรียนตามรายวิชาที่เจ้าหน้าที่ทางไกลเป็นผู้ดำเนินการลงระบบใว้ให้

7. จ่ายค่าเทอมที่ไหน

เลขที่บัญชีสำหรับโอนค่าเทอม 047-8-00001-1 ธนาคารกรุงเทพ

หมายเหตุ : หากมีการโอนเข้าบัญชีอื่น ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

8. ทำแบบฝึกหัดไม่ทันเวลา

ติดตามประกาศหน้าระบบเพื่อลงทะเบียนขอเปิดระบบล่าช้า

9. เรียนขาดๆ หายๆ

เข้ามาติดต่อเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่สถาบัน

10. ฝึกงานทำอย่างไร

10.1 นักศึกษาที่มีงานประจำให้ส่งใบรับรองการทำงาน (แนบลิงก์ที่หน้าระบบ BTUDE)

10.2 นักศึกษาที่ไม่มีงานประจำให้ทำรายงาน ตัวอย่างอยู่ในรายวิชา (แนบลิงก์ที่หน้าระบบ BTUDE)

11. ผลเทียบโอนทำไม ไม่ขึ้น

นศ.ต้องแนบวุฒิเดิม วุฒิ ปวส. หน้าระบบการเรียน
แก้ไขครั้งสุดท้าย: Saturday, 25 March 2023, 3:51PM