ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
Pinnedแบบประเมินความพึงพอใจ การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BTUDE) สำหรับนักศึกษา 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedแบบประเมินความพึงพอใจ การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BTUDE) สำหรับอาจารย์ 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
การรับพระราชทานปริญญาบัตร 2-3 เม.ย. 2565 0 ดร.โสพัฒน์ โสภาภิมุข ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล
การรับเงินจากกระทรวง อว. 5,000 บาท 0 ดร.โสพัฒน์ โสภาภิมุข ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล
แจ้งขอรับหนังสือ 2/2564 0 ดร.โสพัฒน์ โสภาภิมุข ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร 0 administrator staff
สมัครเรียนออนไลน์ 0 administrator staff