แจ้งเรื่องขอกู้ต่อ

ขอกู้ต่อ เพื่อลดค่าส่วนต่าง


เช่น เทียบโอนเป็น 2.5 หรือ ปกติ เป็น 3.5

ให้ดาวน์โหลดคำร้องไปกรอกรายละเอียดและส่งคืนสถาบัน


การขอกู้เพิ่มในภาคการศึกษา 1/2566 หมดเขตการยื่นแล้ว

สำหรับนักศึกษารุ่นอื่น ยังส่งเอกสารได้ตามปกติ


1. ดาวน์โหลดคำร้อง คลิก

2. กรอกข้อมูล และส่งใบคำร้อง คลิก

3. สถานะตอบกลับ โหลดเอกสาร คลิก


** (สถาบันจะทำการจัดตารางเรียน ตามรายละเอียดที่ส่งมา) **

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Thursday, 29 June 2023, 3:25PM