ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
Pinnedตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เกี่ยวการเซ็นสัญญา 1/2563 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedแบบประเมินความพึงพอใจ การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BTUDE) สำหรับนักศึกษา 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedแบบประเมินความพึงพอใจ การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BTUDE) สำหรับอาจารย์ 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร 0 administrator staff
สมัครเรียนออนไลน์ 0 administrator staff