ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
Pinnedประกาศ แจ้งกำหนดการเรื่องยื่นขอจบการศึกษาของนักศึกษารุ่น 602 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedแบบประเมินความพึงพอใจ การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BTUDE) สำหรับนักศึกษา 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedแบบประเมินความพึงพอใจ การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BTUDE) สำหรับอาจารย์ 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedตารางกำหนดการทบทวนก่อนสอบ และกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedปิดระบบการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 14 กันยายน 2562 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2562 ของสถาบันการศึกษาทางไกล 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารุ่น 621 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารุ่น 612 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารุ่น 611 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารุ่น 602 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
📢📢📢ประกาศสอบคัดเลือกและคัดกรองนักศึกษาพิการทางการได้ยิน (รอบ 2 ) ปีการศึกษา 2562 📢📢📢 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
ปฐมนิเทศนักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
ตารางกำหนดการทบทวนก่อนสอบภาคฤดูร้อน และกำหนดการสอบภาคฤดูร้อน 3/2561 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
แจ้งปิดระบบการเรียน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
ตารางการเข้าระบบของอาจารย์ ในภาคเรียนที่ 2/2561 0 ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
การสอบเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษา รุ่น 602 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
ตารางกำหนดการทบทวนก่อนสอบปลายภาค และกำหนดการสอบปลายภาค 2/2561 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
กำหนดการทบทวนก่อนสอบปลายภาค และกำหนดการสอบปลายภาคปีการศึกษา 2/2561 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรีจัดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
ปฏิทินการศึกษา ของสถาบันการศึกษาทางไกล 0 btude สถาบันการศึกษาทางไกล
กำหนดการเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 0 administrator staff
แบบฟอร์มเอกสาร 0 administrator staff
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร 0 administrator staff
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 0 administrator staff
กำหนดการทบทวนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 0 administrator staff
สมัครเรียนออนไลน์ 0 administrator staff