ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
Pinnedภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedประกาศ แจ้งกำหนดการเรื่องยื่นขอจบการศึกษาของนักศึกษารุ่น 602 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedแบบประเมินความพึงพอใจ การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BTUDE) สำหรับนักศึกษา 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedแบบประเมินความพึงพอใจ การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BTUDE) สำหรับอาจารย์ 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedตารางกำหนดการทบทวนก่อนสอบ และกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedปิดระบบการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 14 กันยายน 2562 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2562 ของสถาบันการศึกษาทางไกล 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารุ่น 621 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารุ่น 612 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารุ่น 611 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารุ่น 602 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
วิธีการเข้าสอบปลายภาค ผ่านระบบการเรียน BTUDE 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
สอบปลายภาค ฤดูร้อน 2562 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
เปิดระบบการเรียนนักศึกษาใหม่ปี 2563 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
เปิดระบบการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 รอบที่ 2 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
กำหนดการทบทวน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 0 administrator staff
กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 0 administrator staff
กำหนดการสอบเทียบโอน รุ่น 611 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
กำหนดการสอบเทียบโอน รุ่น 611 สาขาวิชาการจัดการ 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
???ประกาศสอบคัดเลือกและคัดกรองนักศึกษาพิการทางการได้ยิน (รอบ 2 ) ปีการศึกษา 2562 ??? 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
ปฐมนิเทศนักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
ตารางกำหนดการทบทวนก่อนสอบภาคฤดูร้อน และกำหนดการสอบภาคฤดูร้อน 3/2561 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
แจ้งปิดระบบการเรียน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
ตารางการเข้าระบบของอาจารย์ ในภาคเรียนที่ 2/2561 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
การสอบเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษา รุ่น 602 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
ตารางกำหนดการทบทวนก่อนสอบปลายภาค และกำหนดการสอบปลายภาค 2/2561 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
กำหนดการทบทวนก่อนสอบปลายภาค และกำหนดการสอบปลายภาคปีการศึกษา 2/2561 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรีจัดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
ปฏิทินการศึกษา ของสถาบันการศึกษาทางไกล 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
กำหนดการเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 0 administrator staff
แบบฟอร์มเอกสาร 0 administrator staff
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร 0 administrator staff
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 0 administrator staff
กำหนดการทบทวนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 0 administrator staff
สมัครเรียนออนไลน์ 0 administrator staff