รับกิจกรรมเสริม

การรับกิจกรรมเสริม หมายถึง ผู้ที่มีคะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ที่จะออกผลการศึกษาได้

ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน 1 2 3 ดังนี้


1. แจ้งขอรับกิจกรรมเสริม คลิก

2. ตรวจสอบสถานะการดำเนินการ รับกิจกรรมเสริม คลิก

3. เมื่อส่งกิจกรรมเสริมแล้ว ให้แจ้งส่งในขั้นตอนที่ 1 ด้วย 


เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตามเกรดให้พบข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์  เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

LINE ID : @btude 

โทร 02 -800 6800 ต่อ 21 21 (การโทรรวดเร็วกว่า)

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Saturday, 25 November 2023, 6:17PM